Bli medlem

RING OCH ANMÄL DIG
Anmälan görs till Eva Lindblom telefon 0320 – 485 38.

I verksamheten ingår medlemsmöten, studiecirklar, utflykter, bad och vattengympa i uppvärmd bassäng. Vi har bad på Kaskad tisdagar
17.00 – 18.00 då är alla som är över 1.65 m välkomna och fredagar 14.00-15.00 då är alla som är under 1.65 m välkomna i 34 gradigt vatten, vattengymnastik där ledare kommer från kaskad, kostnad endast 30:- per gång.

Du bokar dig vår och höst. Du får då ett badkort som du visar varje gång du går på vattengymnastiken, du betalar 420 kr per säsong 14 ggr. (är personligt och kan inte överlåtas). Du kan även gå och bada spontat och betala 30 kr varje gång i mån av plats maxantalet är 30 stycken. Ni som är över 1.65 m kan även spontanbada på fredagar men vattennivån är lägre då.

Föreningen har ca 435 medlemmar. Målsättningen är att hjälpa Varandra, sprida information, verka för förståelse, väcka debatt samt påverka forskningen om reumatiska sjukdomar.

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften är 250 kronor, familjemedlem 100 kronor. (kan betalas via autogiro 22 kr per månad )

I medlemsavgiften ingår reumatikertidningen som ger dig värdefull information

MEDLEMSMÖTEN
Medlemsmöten hålles på Mor kerstinsväg 13 i Kinna och en del verksamhet vid vår lokal på strömbacken 19 i Kinna. Då lämnas värdefull information om föreningens verksamhet samt ges tillfälle till frågor och synpunkter.

Ensam är INTE stark – föreningen ÄR det