Unga reumatiker

Unga reumatiker
Detta är Riksorganisationen Unga Reumatiker
Unga reumatiker är sedan 1994 en självständig riksorganisation som arbetar med barn och ungdomar med reumatism och deras anhöriga. Unga Reumatiker arbetar bland annat för att sprida information om reumatiska sjukdomar till allmänheten och att utbilda berörda inom sjukvården för bättre vård och behandling av reumatiskt sjuka barn och ungdomar.

I de flesta län finns det Unga Reumatikerregioner eller arbetsgrupper.

Unga Reumatiker samarbetar med andra ungdomshandikapporganisationer i gemensamma frågor såsom arbetsmarknad och olika sociala rättigheter.

Som medlem i Riksorganisationen Unga Reumatiker får du:
• Informationsbroschyrer om reumatism hos barn och ungdomar
• Möjlighet att deltaga på läger och kurser
• Delta i aktiviteter som anordnas av en region eller arbetsgrupp
• Automatisk medlemskap i Reumatikerförbundet
• Reumatikerförbundets tidning ”Reumatikertidningen” (6nr/år)
• Möjlighet att söka bidrag från/till rehabiliteringsresor och hjälpmedel

Barn- och Ungdomsreumatikerfonden funnits sedan slutet av sjuttiotalet. Avkastningen går till följande ändamål:
• Framställning och distribution av upplysningsmaterial rörande reumatism hos barn och ungdomar inom Unga Reumatikers verksamhet.
• Centralt anordnande läger, kurser och konferenser
• Stipendier rörande utbildning, forskning om reumatiska sjukdomar hos barn och ungdomar.

Kontakta gärna Unga Reumatiker för mer information
Unga Reumatiker Pepparvägen 12 13 56 Farsta
Tel: 08-6058270
e-mail: info.unga.reumatiker@home.se

Unga Reumatiker i Älvsborg/Skaraborg.
ordförande: Annica Karlsson
Tfn: 033-28 54 79
e-mail: selmanik@hotmail.com