Aktiviteter 2018

Viktig Information:

För större arrangemang tas avgiften ut direkt efter anmälan. Den skall betalas in på vårt postgiro. Är inte betalningen gjord enligt senast angivet datum styrks du från aktiviteten.

Vi har beslutat att INGEN förbetalning återbetalas. Accepterar du inte detta, då får du anmäla dig som reserv, för reserven förbetalar ej. Men du vet inte om du kommer med på aktiviteten.

OBS! Tala om vid bokningen om du är allergisk mot något

Vid samåkningen, som alltid sker från Willys bokar ansvarig för aktiviteten in oss i bilar. Bilersättning utbetalas endast vid samåkning 4 stycken per bil. Vid avresa på bestämd tid väntar vi max 5 minuter. KOM I TID!!

Respektera anmälningstiden som är från klockan 9.00. Gäller alla aktiviteter (ni kan inte tala in i någon röstbrevlåda).

Först till kvarn gäller för samtliga arrangemang.

Ladda ner utskicket för 2018, klicka här