Sjukdomar

Ledgångsreumatism – Reomatoid artrit Reimatoid artrit (RA) är en inflammatorisk sjukdom som bl.a. ger smärta i hand-leder, finger-fot-och knäleder, vilka också ofta blir deformerade. Sänkan är oftast förhöjd. Fler kvinnor än män drabbas. Medicinering och fysikalisk träning kan hjälpa.
Kontaktperson: Gunvor Wahlqvist 0320-473 36

Artros – Nötningsreumatism Artros beror på att brosket i leden förstörs/nöts och bennabbar bildas, vilket ger upphov till svåra smärtor. Artros ger inte förhöjd sänka. Värktabletter och operation kan ge viss hjälp.
Kontaktperson: Lena Oskarsson 0320-470 37 och Barbro Ruthberg 0705-251509

Fibromyalgi – Fibromyalgi är en relativt ny sjukdom med mångskiftande symptom bl.a. muskelvärk, kraftlöshet och onormal trötthet. 85 procent som drabbas är kvinnor. Patienten känner sig ofta misstrodd. Någon verksam medicin finns ej, men massage och varma bad kan lindra. Orsaken är okänd, men forskare har funnit fel på bl.a. hormoner och smärtsignaler till hjärnan.
Kontaktperson: Angela Sivenbring 0320-731 68 och Gertrud Sjödin 0320-499 88

Bechterews Sjukdom – Bechterews sjukdom är en inflammatorisk sjukdom med molande värk i korsryggen. Ett skov kan leda till total stelhet och deformering av ryggen. Sjukgymnastik och vattengympa kan motverka stelheten.
Kontaktperson: Vakant

SLE – Systemisk Lupus Erythematosus-är en inflammatorisk sjukdom, som drabbar inre organ. Den börjar ofta med ledvärk och i vissa fall med hudutslag över kinder och näsrot. Olika läkemedel och behandlingar kan lindra symptomen.
Kontaktperson: Linda Landfield tfn 0320/126 06

Sjögrens syndrom – Sjögrens syndrom kännetecknas av ledvärk, torrhet i ögon och mun. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka. Tandvården är reducerad.